PRO3

PRO3 beholderen indeholder 3 liter kogende vand. Det dækker normalt behovet i en almindelig husholdning.

Beholderen kan også anbringes i køkkener med skuffer. Her stilles beholderen bag ved skufferne, eller monteres eventuelt med et vægbeslag. Beholderen kan stå på gulvet i køkkenskabet. Bemærk; beholderen skal altid stå lodret.

VAQ er betegnelsen for den revolutionære høj-vakuumisolering af Quooker-beholderen. VAQ gør brug af vakuum i kombination med et varmeskjold, som er den bedste isolering, der findes. Dette princip gør beholderen særdeles økonomisk og kompakt.

Energiforbruget er kun ca. 55 øre pr. dag ved stand-by.

PRO3
PRO3