Nedenfor finder du en liste over de mest generelle fejlmeddelser der kan opstå på din Quooker.

  • 2 blink
  • 4 blink
  • 3+1 blink
  • Ustruktureret blink
  • Lyser konstant med korte afbrydelser
  • Den drypper fra/omkring hanen/under bordet

Du finder uddybende forklaringer af de enkelte fejlmeddelser i de forskellige afsnit nedenfor.

2 Blink
Din Quooker kan gå i en fejltilstand hvor den står og blinker, det kan den gøre både på hanen og på beholderen. Hvis den blinker i interval af 2 blink, registrerer elektronikken en fejl på hanen. Fejlen kan skyldes forskellige ting, men du kan ofte fjerne fejlen ved at nulstille din Quooker jf. vores vejledning til genstart af din Quooker.

Hvis det ikke afhjælper fejlen, sidder vi parat til at hjælpe dig videre, udfyld venligst vores kontaktformular.

4 blink 
Din Quooker kan gå i en fejltilstand hvor den står og blinker, det kan den gøre både på hanen og på beholderen. Hvis den blinker i interval af 4 blink, registrerer elektronikken en fejl på beholderen. Fejlen skyldes at softwaren registrerer en fejl i forbindelse med temperaturen på Quooker vandet. En genstart af beholderen kan som oftest fjerne fejlen, det kan du læse mere om her. Hvis ikke en genstart fjerner fejlen, kan årsagen skyldes kalk som forstyrrer opvarmning og måling. Der er flere muligheder for at servicere din beholder, klik her for at se dine muligheder. 

3+1 blink

Din Quooker kan gå i en fejltilstand hvor den står og blinker, det kan den gøre både på hanen og på beholderen.
Hvis den blinker i interval af 3+1 blink, registreres der en fejl i vakuum isolationen. Denne fejl kan ikke nulstilles og kræver en ombytning af din beholder. Udfyld venligst vores kontaktformular så hjælper vi dig med at få ombyttet beholderen.

Ustruktureret blink 
Din Quooker kan gå i en fejltilstand hvor den står og blinker, det kan den gøre både på hanen og på beholderen. Hvis det ikke er muligt at tælle hvor mange blink der kommer og blinkene varierer i styrke, kan det skyldes en fejl på elektronikken. Forsøg i første omgang med en genstart af beholderen, det kan du læse mere om her. Hvis fejlen ikke forsvinder, afhjælpes det ved at skifte det røde låg på beholderen. Fejlen er kun kosmetisk og har ingen betydning for virkningen af din Quooker. Du kan roligt bruge den som du plejer. Udfyld venligst vores kontaktformular for at bestille et nyt låg. 


Lyser konstant med korte afbrydelser
Din Quooker kan gå i en fejltilstand hvor den står og blinker, det kan den gøre både på hanen og på beholderen. Dette er ikke en fejl. Det er en indikering af at beholderen lige har været genstartet og nu er gået i gang med sin opstarts sekvens og efterfølgende opvarmning. Efter 2-3 minutter vil den skifte til konstant lys, forudsat at temperaturen ikke er opnået. 
Når Quookeren lyser konstant, indikerer det at den er i gang med at opvarme vandet i beholderen. Hvis beholderen har været helt tømt, tager det ca. 10 minutter for en Pro3 beholder og ca. 20 minutter for en Combi/Pro7 beholder.
 

Den drypper fra/omkring hanen/under bordet
Hvis din Quooker drypper, skal man finde frem til hvad der drypper og hvor det stammer fra.

  1. Det drypper fra hanetuden og ned i vasken
  2. Det drypper neden under bordet
  3. Der er vand ovenpå bordet, rundt om armaturet


1. Hvis det drypper ud af hanen, skal du starte med at sikre dig at vandtrykket på dit kolde og varme forsyningsvand er indenfor de tilladte rammer som er 2-6 bars tryk ved tappestedet. Man kan selv teste om dryppene skyldes for højt tryk i ens eget system, ved at åbne ganske lidt for en anden vandhane i huset, og lade det løbe meget lidt imens man observerer om Quookeren stopper med at dryppe.

Spørg din lokale VVS’er om hjælp til måling af vandtryk i netop dit hus.

Når du er helt sikker på at vandtrykket ikke overstiger 6 bar, skal vi have identificeret om dryppene kommer fra brugsvandet eller det kogende vand.

Det kan man finde frem til ved at starte med at lukke for det kogende vand og det gøres ved at lukke for vandet til Quooker beholderen. Hvis du har en installation med en åben sikkerhedsventil, kan du benytte håndtaget på sikkerhedsventilen til at lukke for vandet, det er vigtigt at få den helt lukket (skrues helt i bund).

Når du har lukket for vandet skal du tage trykket fra systemet ved at åbne for det kogende vand på hanen.

 

Hvis det efterfølgende stopper med at dryppe, er det magnetventilen på beholderen der ikke lukker korrekt. Det kan i de fleste tilfælde afhjælpes ved at ”motionere” ventilen. 
Det gøres ved at åbne og lukke gentagende gange for det kogende vand. Gør det hurtigt og gerne over 20 gange. Ved at motionere ventilen på denne måde, kan man være heldige at skylle evt. fremmedlegeme ud af ventilen.Hvis det ikke hjælper skal beholderen serviceres, deet kan du læse mere om her.

Hvis den ikke stopper med at dryppe når der lukkes for det kogende vand, og du har sikret dig at vandtrykket ved tappestedet ikke overstiger 6 bar, kan dryp ud af hanen skyldes en defekt kartouche i hanen.

Udfyld venligst vores kontaktformualer for at få yderligere hjælp.

2. Det drypper under bordet. Hvis det drypper under bordet, lige under hanen, kan det skyldes en defekt kartouche eller en utæthed der hvor koldt og varmt vands slangerne er skruet på armaturet. Ved helt nyt installation kan det være en manglende o-ring på kold/varmtvands slangerne, eller manglende til spænding af slangerne. 
Hvis det er en ældre installation er det med stor sandsynlighed en defekt/tæret slange. Kontakt os i butikken eller på telefonen og få tilsendt et sæt nye pakninger. 


3. Hvis der ligger vand rundt om dit armatur, oven på bordet, kan det skyldes en utæt kartouche eller haneventil hvis du har en af vores klassiske haner. Det er meget almindelig at vand på bordet/vaskekanten, samler sig om armaturet, så det er vigtigt at være helt sikker på om vandet kommer udefra, eller indefra. Ved at tørre alt op og efterfølgende binde et stykke køkkenrulle rundt om armaturet. Hvis køkkenrullen bliver våd indefra, skyldes utætheden en defekt kartouche. Udfyld vores kontaktformular for afhjælp af dette.